Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

LUÔN


LUÔN


Vũ trụ luôn biến động
Xã hội luôn đấu tranh
Tâm hồn luôn mơ mộng
Nhựa nguyên luôn lên cành !

Làng Hóp 30/3/2013 T.D