Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

MỜI CÁC BẠN HƯỞNG ỨNG CUỘC THI THƠ VIẾT VỀ NGƯỜI LÍNH...BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ & HỘI VHNT TỈNH HẢI DƯƠNG  ĐÃ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THƠ VIẾT VỀ “NGƯỜI LÍNH & CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG” . CUỘC THI KÉO DÀI TỪ NGÀY PHÁT ĐỘNG (24/2/2014) ĐẾN HẾT NGÀY 30/11/2014 . THỂ LOẠI : CHỈ LÀ THƠ (KHÔNG CHẤP NHẬN TRƯỜNG CA,VĂN VÂN) . ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC DỰ THI LÀ : TẤT CẢ MỌI TẦNG LỚP QUÂN DÂN CỦA TỈNH HẢI-DƯƠNG . BAN TỔ CHỨC SẼ  LẬP BAN SƠ KHẢO & MỜI MỘT SỐ NHÀ THƠ TRUNG ƯƠNG THAM GIA BAN CHUNG KHẢO . TỔNG GIẢI THƯỞNG CHO CÁC GIẢI TRỊ GIÁ KHOẢNG TRÊN 20 TRIỆU VNĐ . SAU ĐÂY LÀ VÀI HÌNH ẢNH VỀ LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TẠI HỘI TRƯỜNG BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HẢI-DƯƠNG  LÚC 14H15’ NGÀY 24/2/2014 . (BÀI DỰ THI ĐỀ RÕ "THƠ DỰ THI VIẾT VỀ NGƯỜI LÍNH & CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG" GỬI VỀ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HẢI - DƯƠNG 66 QUANG TRUNG TP HẢI-DƯƠNG HOẶC BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HẢI-DƯƠNG - ĐƯỜNG TÔN - ĐỨC - THẮNG P. TRẦN PHÚ TP HẢI-DƯƠNG)

ĐẠI DIỆN BCH QUÂN SỰ TỈNH THÔNG QUA QUY CHẾ CUỘC THI

ĐẠI BIỂU CÁC BAN NGÀNH CỦA TỈNH ĐẾN DỰ

TIẾN SỸ NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - CT HỘI VHNT TỈNH-KHAI MẠC CUỘC THI

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG

GIỚI VĂN HỌC HẢI - DƯƠNG ĐẾN HƯỞNG ỨNG

NHÀ VĂN VŨ-TUYẾT-MÂY & THANH DẠ