Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

GẶP MẶT CÁC GV LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHỐI PTTH HẢI-DƯƠNG LẦN THỨ 15GẶP MẶT CÁC NHÀ GIÁO NGUYÊN LÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHỐI PHỔ  THÔNG TRUNG HỌC THUỘC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG 2014 (LẦN THỨ 15)

Do sáng kiến của phòng PTTH Sở GDĐT Hải Dương ,thời giám đốc sở NGUYỄN VINH HIỂN (nay là thứ trưởng Bộ GDĐT VN), CLB NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ KHỐI PTTH ra đời vào mùa xuân 1999 . CLB là nơi tự chăm lo sức khỏe tinh thần cho đội ngũ cốt cán của sở khi đã nghỉ hưu . Đã qua 15 năm hoạt động trong sự bảo trợ của Sở GDĐT và các trường THPT HẢI-DƯƠNG, Các thày được thăm hỏi khi ốm đau, chúc thọ khi cập tuổi 70 ,80, 90, 100...và được phúng viếng, tiễn đưa khi từ trần, về cõi vĩnh hằng . Cuộc gặp mặt lần thứ 15 này có tròn 100 thày về dự tại THPT  CHÍ – LINH . Đây là vài hình ảnh về cuộc gặp này :