Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

VỀ NĂM NGỰA,TA CÙNG ĐỐI ĐÁ !HƯỚNG VỀ NĂM GIÁP-NGỌ
MỜI DÂN XÓM TRI-ÂN CÙNG ĐỐI:

ĐÓN NĂM NGỌ,CHÚ HÀNG LÀM ÔNG NGỰA LẠI THÀNH CON NGHẼO !

Làng Hóp 13h45’ ngày 08/01/2014 T.D