Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

HOA NHÀ TẶNG BẠN

HOA NHÀ TẶNG BẠN
CỦA NHÀ TRỒNG ĐƯỢC HOA TƯƠI
CÓ TÊN LÀ ĐÓA "SỐNG ĐỜI" RẤT DUYÊN
ĐẦU XUÂN GỬI TẶNG BẠN HIỀN
ĐỜI VUI TRẢI KHẮP CÁC MIỀN IN-TƠ...!

LÀNG QUÊ  20/01/2014  T.D