Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

CÓ NHAU...CÓ NHAU...
(tặng chú Yên- em trai út trong họ)Thấy em nhỏ xíu,anh thương
Ngựa ô anh đón,dặm trường anh đưa
Đường đời lắm nắng,nhiều mưa
Có nhau,ta có dư thừa BÓNG RÂM !...

Làng Hóp 11/01/2014 T.D