Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

CẬP NHẬT BẢN TINCẬP NHẬT BẢN TIN


Huyền Như lừa 5 NGÀN TỶ
ÂM NĂM MƯƠI ĐỘ ở MỸ
Miên,Thái ĐỐI LẬP BIỂU TÌNH
Tại sao ? TẠI SAO THẾ NHỈ ?!

Phố Hóp 06/01/2014 T.D