Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

BAN THƠ HỘI VHNT HẢI-DƯƠNG NHIỆM KỲ 2013-2018

Hôm nay 14/01/2014 Ban Thơ Hội VHNT Hải-Dương nhiệm kỳ 2013-2018 đã họp phiên thứ nhất để bầu BCH của Ban và bàn chương trình hoạt động trước mắt 2014 . Ngoài trưởng ban PHẠM ÁNH SAO đã tham gia BCH của Hội,Ban Thơ đã bầu THANH DẠ làm Phó Ban và nữ sĩ trẻ THÙY LINH là UV của Ban . Chương trình hoạt động trước mắt là tham gia NGÀY THƠ VN 2014 tại Văn-Miếu,mỗi hội viên cần 1 bài thơ tâm đắc nhất để in BƯỚM tặng độc giả đến thăm QUẦY THƠ HẢI-DƯƠNG . Ngoài ra,ai có tập đã in muốn tặng bạn đọc,xin cứ mang đến quầy để tặng .BAN TỔ CHỨC có dành cho HẢI-DƯƠNG một QUẦY THƠ diện tích 9m2 để TRIỂN LÃM THƠ & CÁC SẢN PHẨM VĂN HÓA (kể cả Văn Hóa ẩm thực) . Sau đây là một vài hình ảnh về PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN THƠ HỘI VHNT HẢI-DƯƠNG nhiệm kỳ 2013-2018 :

NHÀ THƠ TRIỀU VÂN PHẠM-ÁNH-SAO CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

CÁC THÀNH VIÊN BAN THƠ


NHÀ THƠ VŨ-MINH-TUẤN THAM GIA Ý KIẾN

NHÀ THƠ NGUYỄN-XUÂN-BỐI

TỪ TRÁI SANG : NHÀ THƠ HÀ-CỪ,NGUYỄN-PHÚ-NINH,KIM XUYẾN,NGUYỄN-KHẮC-HIỀN
NHÀ VĂN NGUYỄN-THI-VIỆT-NGA (CHỦ-TỊCH HỘI) & NHÀ THƠ TRẺ TRẦN-THÙY-LINH

NHÀ THƠ PHẠM-ÁNH-SAO TRƯỞNG BAN THƠ