Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

MÙA CƯỚI Ở QUÊ NHÀ--THANH QUANG,NAM SÁCH,H.D


Mới lên chức BỐ,MẸ...CHỒNG . Chưa chi đã dám CƯỜI NGÔNG với đời !Nhà THƠ ngồi với NHÀ ĐÀI . Không thơ thì cũng lai rai đỡ buồn

PHOTO:THANH DẠ
LỜI BÌNH:TẠ ANH NGÔI