Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

LỜI KHẨN CẦU
(nhân đọc PHẬN NGHÈO
Ký chân dung nhân vật của MINH HƯƠNG)

HỒNG MINH—BỐ MẸ SINH RA
Đã làm ngọn nến sáng nhà,sáng sân
Vượt gian khó,sống kiệm cần
Một lòng báo đáp song thân hai miền
Tâm tư mắc võng NGOAN,HIỀN
Giữa vùng CÁT NÓNG ru yên nỗi đời…

Nhất tâm khấn PHẬT,cầu TRỜI
Cho MINH,TÂM mãi sáng ngời HIẾU TRUNG !

Langhopnamhong17-10-2011thanhda