Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

TRI ÂN CUỘC ĐỜI: TÌM THƠ

TRI ÂN CUỘC ĐỜI: TÌM THƠ


CÂU THƠ GAN RUỘT


họa bài TÌM THƠ của ĐỖ ĐÌNH TUÂN

Câu thơ gan ruột vứt đi đâu
Rồi lại đi tìm dưới đáy sâu
Cái đáy hồn ta ngoài vũ trụ
Thuyền bay luôn sẵn ;Chỉ không dầu!

thanhdalanghop20-9-2011


Phụ chép bài TÌM THƠ của ĐỖ ĐÌNH TUÂN:

Vất vả tìm hoài đã thấy đâu
Câu thơ thăm thẳm đáy hồn sâu
Hồn ta đi kiếm hồn ta vậy
Mà lắm gian nan,lắm dãi dầu?

19-9-2011.Đỗ Đình Tuân