Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

TRI ÂN CUỘC ĐỜI: QUẢ MỒNG TƠI

gửi tác giả trồng QUẢ MỒNG TƠI


Mồng tơi trồng ở tận đâu
Bao giờ quả chín xây cầu bắc sang
Thủ Đô tấc đất tấc vàng
Vẫn còn chỗ để cho nàng trồng rau?


thanhdalanghoptuantruocdaythang9