Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

lời cây phượng


LỜI CÂY PHƯƠNG VĨ
 (tặng Đ.Đ.TUÂN và TÔ HÀ)

Gốc phượng lâu năm-gốc phượng già
Cành khô,lá héo...nói chi hoa
Bữa nay HẠ đến ,mầm như nhú
Bởi có em về tiếp sức ta !...

thanhdalanghop 22-9-2011