Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

gửi các NÀNG TIÊN GIÁNG TRẦN của XÓM TRI ÂN

Các TIÊN vốn ở trên giời
Buồn như chấu cắn;Tìm nơi giáng trần
Giáng trần xuống XÓM TRI ÂN
Giúp ÔNG TÁO DỞ mặc quần,đi hia
Phúc chung hưởng,họa sẻ chia
Rồi cùng vòng lại ngoài rìa CÕI TIÊN
Khi còn ngồi ở ngoài hiên
Thì cùng vui với bạn hiền,tri âm
MẮM nguội thì có TIÊN hâm
RƯỢU nguội thì ĐỔ VÀO TÂM tức thì
Đời TIÊN là cái chi chi
Nếu không biết "giáng"lấy gì làm vui
Cám ơn TIÊN đã "giáng chui"
Xuống cùng chia sẻ NGỌT BÙI,ĐẮNG CAY !


thanhruoulanghop12h20'Ngày26-9-2011