Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

cảm tác đọc THƠ HÀI CỦA ĐỖ-ĐÌNH-TUÂN

ĐỘC ĐỖ HÀI THI CẢM TÁC
            (tặng TUÂN-THU và xómTRI ÂN)
Thân thì teo tóp với trơ gân
Ai bảo làm gì cũng cứ TUÂN
Chỉ biết cười thôi-không biết cắn
Người thì nể sợ;Kẻ yêu thân !

langhopngaykhaigiangnamhocmoi-5-9-2011