Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

CHÚC MỪNG BLOG TRI ÂN CUỘC ĐỜI TRÒN MỘT TUỔI

MỘT NĂM BLOG TRI ÂN...

Một năm Blog Tri-Ân
Dường như có cả mùa xuân ba miền
Nỗi niềm của tuổi trung niên
Ước mơ lớp trẻ,dịu hiền giai nhân

Mỗi lần mở blog Tri-Ân
Mỗi lần hồi hộp,mỗi lần nhớ thương
Mỗi lần thêm chút vấn vương
Thêm niềm tin ở bước đường mai sau
Tri ân người đã cho nhau
Nơi này-điểm hẹn tình sâu,nghĩa dày
Nào cùng tay nắm chặt tay
Bước vào năm mới tràn đầy sức xuân

TRI ÂN...TRI ÂN...TRI ÂN...!


Sao-Đỏ thị xã Chí Linh 10-7-2011 thanh dạ