Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

NGỌC LAN HOA

Ngọc lan – hoa trắng nõn nà
Hương thơm sực nức trong nhà ngoài sân
Lên ban cúng Phật một lần
Trắng thơm thì hết,xác phần thì đen
Mong đời hoa lại hoàn nguyên
Để cho cõi Phật,xứ Thiền mãi thơm

                       Phô Hóp-rằm tháng Tư Tân Mão