Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

Tặng nhómTri Ân và mọi người cùng chia sẻ

CÁC NHÀ


Nhà văn cùng với nhà thơ
Cả hai nhà ấy ăn nhờ nhà nông
Một ngày đầu đói bụng không
Nhà nào cũng chỉ là ÔNG ĂN MÀY

 LÀNG HÓP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2011 .TD