Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

THƠ TẾU TRÊN TRANG BẠN

CHỒNG THẤP VỢ CAOSao em cao thế em ơi 
Để anh phải ngước lên trời ngó em 
Ước gì anh được cao thêm 
Mỗi lần anh muốn hôn em khỏi trèo 
Nhà anh lại rất là nghèo 
Hay là anh lấy cà kheo đi cùng ? !

LAN HOÀNG HẠNH (FACEBOOK)